Capture 6

Văn hóa doanh nghiệp là điều mà ngay từ những ngày đầu thành lập Ban lãnh đạo công ty luôn coi là phần không thể thiếu trong quá trình hoạt động. Nó được phản ánh qua các giá trị cốt lõi mà chúng tôi luôn hướng đến để tạo nền tảng giá trị cho quý đối tác, khách hàng và Một đường hướng lãnh đạo gắn kết cho cả tập thể.

Qua thời gian, Công ty đã tạo mọi điều kiện cho nhân viên để xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp hướng đến thành quả vượt trội và bản lĩnh toàn vẹn cho nhân viên, đồng thời đề cao lợi ích lâu dài cho khách hàng. Thành công không ngừng của Công ty trong quá trình phục vụ các đối tác – khách hàng, nhà đầu tư, tổ chức giáo dục và các trường trên thế giới là dựa trên sự gắn kết hoàn toàn của mỗi cá nhân. Nhờ duy trì các tiêu chuẩn đạo đức ở mức cao, tên tuổi Công ty đã được quốc tế công nhận là một tổ chức tuân thủ tốt và là biểu tượng về chất lượng trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn du học tại Việt Nam.

Góp phần vào thành quả đó là nhờ chiến lược tạo điều kiện và trao quyền cho đội ngũ nhân viên từ những ngày đầu thành lập công ty. Phản ánh quan điểm thúc đẩy các thành viên mạnh dạn hành động và đảm nhận trách nhiệm trong công việc, từ đó mỗi con người tại Công ty giúp cho toàn công ty nâng cao hiệu quả hoạt động và đạt các mục tiêu đã đề ra.

Sự gắn kết là đặc trưng con người tại Công ty, đem lại lợi thế cạnh tranh thông qua việc truyền tải các giá trị đặc biệt – độc nhất, thúc đẩy phương thức tiếp cận có tổ chức để hợp tác làm việc theo nhóm, công nhận cống hiến của mỗi cá nhân cũng như để mọi cá nhân biết đảm nhận trọng trách tại công ty.